T: 06-19878210 | E: mail@ontspannenverbouwen.nl
T: 06-19878210
E: mail@ontspannenverbouwen.nl

Tarieven

Bij een transparante aanpak hoort ook duidelijkheid over de kosten van je verbouwing. De kosten voor de vakmensen worden direct aan je gefactureerd. Ontspannen Verbouwen rekent hier geen opslag bovenop, iets wat de meeste aannemers wel doen.

Voor de begeleiding van de verbouwing wordt gewerkt met een uurtarief. Van tevoren wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren die er nodig zijn. Worden er minder uren besteed dan vooraf gepland, dan worden alleen de gemaakte uren gefactureerd. Blijkt het tegen te vallen en zijn er meer uren nodig dan gepland, dan wordt dit vooraf besproken. Zo voorkom je dat de kosten achteraf hoger blijken dan vooraf gedacht.

Door te werken met een uurtarief bestaat er geen relatie tussen de kosten van de totale verbouwing en de kosten van de begeleiding. Hierdoor kan Ontspannen Verbouwen opties aandragen om de verbouwing goedkoper te maken zonder zichzelf daarmee in de vingers te snijden. Iets wat bij een opslag percentage niet het geval is.

Hieronder zie je een rekenvoorbeeld van een verbouwing in vergelijking met  een aannemer. Naast financiele voordelen biedt de aanpak van Ontspannen Verbouwen nog meer voordelen.

kosten verbouwing

Bovenstaand rekenvoorbeeld is gebaseerd op offertes van een uitgevoerde verbouwing en is dus niet fictief. Wel is elke verbouwing uniek en biedt bovenstaand rekenvoorbeeld geen garantie voor elke verbouwing. Wil je weten wat jouw verbouwing gaat kosten of wil je graag een offerte check laten doen? Neem dan snel contact op